Ý tưởng giao dịch ngày 14-18 tháng 11 năm 2022

EUR/USD – Sport

Hành động giá: Giá bùng nổ cao hơn từ thiết lập Bullish Fakey khổng lồ đã hình thành vào cuối tuần trước

Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chúng tôi đang xem xét đứng bên lề cho đến khi hành động giá tiếp theo phát triển

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch GBPJPY  Giao ngay qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng  TẠI ĐÂY .

eu

GBP/USD-Sport

Hành động giá: Tín hiệu Pinbar Bullish nhỏ đã hình thành vào đầu tuần trước đã thất bại

Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chúng tôi đang xem xét đứng bên lề cho đến khi hành động giá tiếp theo phát triển

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch GBPJPY  Giao ngay qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng  TẠI ĐÂY .

gbpussd

USD/JPY – Sport

Hành động giá: Giá di chuyển xuống thấp hơn từ thiết lập Multiple Inside bar gần đây đã hình thành vào thứ Tư, ngày 26 tháng 10

Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chúng tôi đang xem xét đứng bên lề cho đến khi hành động giá tiếp theo phát triển

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch GBPJPY  Giao ngay qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng  TẠI ĐÂY 

uj

Mở tài khoản trading

Trả lời