Ý TƯỞNG GIAO DỊCH NGÀY 30/3/2022 – GIAO DỊCH VÀNG XAU/USD EUR/USD GBP/JPY

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  Phân tích và nhận xét của Thị trường dưới đây không được coi là lời khuyên tài chính hoặc khuyến nghị giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Hoàn cảnh tài chính cá nhân của bạn chưa được xem xét trong phần phân tích và nhận xét dưới đây. Bản tin này chỉ dành cho mục đích giáo dục chung. Không mua và bán các sản phẩm tài chính được thảo luận trong bản tin này một cách mù quáng. Luôn thực hiện phân tích và nghiên cứu của riêng bạn và nhận thức được rủi ro và phần thưởng khi giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào.

 

Lưu ý quan trọng:

  • Điều quan trọng là bạn đang giao dịch với một nhà môi giới có ‘ Biểu đồ đóng New York ‘, (biểu đồ 5 ngày thực sự phù hợp với Đóng cửa New York).
  • Tải xuống bản demo của Nhà môi giới ưa thích & Nền tảng biểu đồ đóng New York của chúng tôi TẠI ĐÂY .
  • Tất cả các thị trường đều là thị trường ‘giao ngay’ hoặc thị trường tiền mặt trừ khi được nêu là ‘hợp đồng tương lai’.
  • Giao dịch Longs = Mua / Tăng và Short/Sell Giao dịch = Bán / Giảm.
  • ‘Khu vực sự kiện’ = Khu vực chính trên biểu đồ nơi hình thành tín hiệu hành động giá đáng kể trước đó

 


XAU/USD – Gold (Vàng)

Hành động giá: Mô hình insidebar tăng giá gần đây + tín hiệu thanh pinbar nhỏ (thiết lập kết hợp) đã không kích hoạt

Giá đã tăng cao hơn so với thiết lập bullish multi bar fakey trước đó đã hình thành vào đầu tuần trước

Giá đã tăng cao hơn so với tín hiệu Bullish Pinbar trước đó đã hình thành hơn một tuần trước

 

Ý tưởng:

Ý tưởng 1: dành cho các nhà giao dịch tích cực hơn: chúng tôi vẫn đang xem xét mua trên mức thoái lui thấp hơn trong phạm vi của thiết lập Bullish Mutil Bar Fakey trước đó, với việc quản lý rủi ro bên dưới mức thấp nhất trước đó của Bullish Pinbar

Ý tưởng 2: Chúng tôi vẫn đang xem xét mua trên mức thoái lui thấp hơn và sau khi tín hiệu mua hành động giá trên biểu đồi khung nến ngày, 4 giờ, 1 giờ quanh vùng hỗ trợ ngắn hạn $1853-$1877

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch ngay vàng thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

 

EURUSD – SPOT

Hành động giá: Giá đã hình thành một tín hiệu Bullish Pinbar cực nhỏ đêm qua đêm (chúng tôi không xem xét giao dịch tín hiệu này vì nó đã hình thành dưới vùng kháng cự và chống lại xu hướng giả giá ngắn hạn gần đây.

Giá đã di chuyển một thòi gian ngắn xuống dưới mô hình nhiều thanh nến giảm giá + tín hiệu Pinbar đã hình thành vào cuối tuần trước (chúng tôi không xem xét giao dịch tín hiệu này vì chúng tôi muốn bán sau khi giảm sâu hơn đến các vùng kháng cự cao hơn)

Ý tưởng: Chúng tôi vẫn đang xem xét bán trên mức thoái lui cao hơn và sau tín hiệu bán hành động giá, trong vùng kháng cự ngắn hạn 1.1120 – 1.1128

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch ngay EURUSD thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

 

GBPJPY – SPOT

Hành động giá: Giá đã hình thành tín hiệu thanh đuôi giảm giá khổng lồ qua đêm (chúng tôi không xem xét giao dịch tín hiệu này vì nó đã hình thành ngược với xu hướng tăng giá ngắn hạn gần đây)

Giá đã tăng cao hơn từ tín hiệu bullish Pinbar gần đây đã hình thành vào cuối tuần trước (chúng tôi không xem xét giao dịch tín hiệu này vì chúng tôi muốn mua sau khi một đợt pullback sâu hơn đến các vùng hỗ trợ thấp hơn)

Giá gần đây đã phá vỡ và đóng cửa trên vùng kháng cự quan trọng trowcs đó 157.7-158.2

Ý tưởng:

Ý tưởng 1: dành cho các nhà giao dịch tích cực hơn: chúng tôi vẫn đang xem xét mua trên mức thoái lui thấp hơn và chỉ sau khi có tín hiệu mua hành động giá rõ ràng xung quanh vùng hỗ trợ ngắn hạn 157.7 – 158.2

Ý tưởng 2: Chúng tôi vẫn đang xem xét mua trên một mức thoái lui sâu hơn và sau khi tín hiệu mua hành động giá xung quanh vùng hỗ trợ ngắn hạn 155.2-156

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch GBPJPY Spot thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

 

DẦU THÔ – TƯƠNG LAI

Hành động giá: Tín hiệu Bullish Tails bar siêu nhỏ gần đây đã thất bại

Ý tưởng: chúng tôi vẫn đang xem xét mua trên mức thoái lui thấp hơn và sau tín hiệu hành động giá trong vùng hỗ trợ ngắn hạn $88.8 – $93.6

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch Dầu Thô tương lai thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

LƯU Ý: Điều quan trọng là bạn đang giao dịch với một nhà môi giới có ‘ Biểu đồ đóng New York ‘, (biểu đồ 5 ngày thực sự phù hợp với Đóng cửa New York). Tải xuống bản demo của Nhà môi giới ưa thích & Nền tảng biểu đồ đóng New York của chúng tôi TẠI ĐÂY .

Mở Tài Khoản


TÔI SẼ TRẢ LỜI Ý KIẾN & PHẢN HỒI – VUI LÒNG ĐĂNG BÊN DƯỚI

Mở tài khoản trading

Trả lời